Teenused

Meie põhiline kauba transportimise viis on maanteetransport.

Omame kaasaegset autoparki, mis koosneb uutest vedukautodest Volvo ja Renault. Pakume kaasaegset kardin-ja MEGA poolhaagist (pikkustega 13,6 meetrit ja mahutavusega 90 -100m³), spetsiaalseid COIL haagiseid rullmaterjalide veoks (süvistatud põhjaga), autoronge (7,2m + 8m ; 7,6m +7,6m ; 7,75m +7,75m) mahutavusega 120 m3.

Autojuhid on läbinud ADR koolituse, mis võimaldab teostada ohtlike ainete vedusid.

Meie marsruudid hõlmavad pea kõiki Lääne-Euroopa riike ning Venemaad.

Kaubaga kaasas käivad dokumendid

Euroopa Liidu sisese transpordi puhul peavad kaubaga kaasas olema järgmised dokumendid:

– CMR – rahvusvaheline saateleht maanteevedudel.

– Pakkeleht ja kaubaarve (pole siiski kohustuslik, võib saata ka elektrooniliselt).

– Osa tootegruppe, näiteks alkohol või ADR kaup, nõuavad lisaks eridokumente.

EL-välistest riikidest tulevad kaubad järgmiste dokumentidega:
– Tollilao või terminali transiidideklaratsioon (T1), kui kaup saabub läbi teiste Euroopa Liidu riikide;
– TIR-Carnet, kui kaup saabub kolmandetest riikidest;
– Sisenemisdeklaratsioon (SD), kui kaup liigub piirilt sisemaatolliasutusse.

Pärast kauba saabumist vormistatakse impordideklaratsioon. Kauba kasutusele võtmiseks on vajalik ka lõppdeklaratsiooni (IM4) vormistamine ning tollimaksude jm võimalike maksude (aktsiis vms) tasumine.

Tollivormistuse sujumiseks on lisaks vaja veel järgmisi dokumente:
– kaubaarve;
– CMR – rahvusvaheline saateleht maanteevedudel (international waybill);
– pakkeleht;
– päritoludokument (EUR1, Form A, päritolu üldsertifikaat);
– teatud tarnetingimuste (nt FCA, FOB, EXW) puhul ka arve tarnekulude kohta.

Osade kaubagruppide korral (nt toiduained) nõutakse piiril fütosanitaarsertifikaati või Euroopa Liitu sisseveol märget, et antud kaubad vastavad EL normidele.

Kaupade eksportimisel Euroopa Liidust välja on vajalikud:
– transiitdeklaratsioon (T1);
– TIR-Carnet või ekspordideklaratsioon, millega kaup liigub EL välispiirini.
Ekspordideklaratsiooni puhul on oluline fikseerida kauba piiriületus (Euroopa Liidu tolliasutuses tehakse märge tollideklaratsioonile), mis tõestab kauba saatja ekspordi toimumist maksuametile.

Teised saatedokumendid on ekspordil sarnased impordidokumentidega (kaubaarve, CMR jne).


TIR info


Kindlustus

Nii vedaja kui ka ekspedeerija vastutus on kauba transportimisel piiratud.

Maanteevedudel on CMR konventsiooni järgi vedaja vastutuse ülempiir 8,33 SDR ühe kilo kauba brutokaalu kohta. SDR on rahvusvahelise valuutafondi arveldusühik ja tema kurss on ära toodud koos teiste valuutakurssidega vastavalt Eesti Panga päevaseisule.

Kergete ja kallite kaupade korral oleks mõistlik vormistada riskide maandamiseks kaubakindlustusleping, mis kataks kogu kauba väärtuse.

Kui teil tekib kindlustuse sõlmimisel küsimusi, siis palun konsulteerige meie logistikutega.


ELEA autokaubaveo üldtingimused